Śląski Konwent Klimatyczny

 graf. UMWS graf. UMWS
W dniach 22-23 listopada na Stadionie Śląskim odbędzie się pierwszy w dziejach regionu Śląski Konwent Klimatyczny. Climate-Con 2021, odbywający się pod patronatem marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego, będzie areną dyskusji i debat dotyczących ochrony powietrza, środowiska i klimatu

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Więcej informacji i rejestracja na stronie powietrze.slaskie.pl

- Województwo śląskie znajduje się w przededniu transformacji energetycznej, która na nowo zdefiniuje nasz region, od dziesięcioleci utożsamiany z przemysłem ciężkim. To nie tylko wielkie wyzwanie, ale i szansa, żeby wykorzystać ten moment na zmianę sposobu myślenia i podniesienie świadomości w zakresie poprawy jakości środowiska, przede wszystkim powietrza – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski. - Wszystkim nam zależy na tym, by żyć w regionie zielonym, ekologicznym, stąd potrzeba szerokiej dyskusji i planu działań na przyszłość, a okazją do niej będzie organizowany na Stadionie Śląskim CLIMATE-CON 2021 - Śląski Konwent Klimatyczny. To wyjątkowe wydarzenie, które łączy w sobie cechy konferencji, warsztatów i eventów i koncentruje się na najważniejszych wyzwaniach związanych z klimatem i poprawą jakości powietrza. 2 dni szerokiej debaty, 15 sesji tematycznych z udziałem ekspertów, warsztaty i szeroka dyskusja o tym, jak zmieniać świat w trosce o środowisko naturalne, to szansa na nowe otwarcie w dyskusji o zmianach klimatycznych i poprawę jakości życia. Zapraszam serdecznie do centrum konferencyjnego na Stadionie Śląskim w dniach 22-23 listopada 2021 roku. Wspólnie zatroszczmy się o dobry klimat.

Celem wydarzenia jest edukacja i podniesienie świadomości w zakresie poprawy jakości powietrza - zarówno w samorządach, jak i w społeczeństwie. Podczas trwającego dwa dni wydarzenia zaplanowano sesje tematyczne, warsztaty, pokazy filmów o tematyce ekologicznej i wydarzenia towarzyszące.

Śląski Konwent Klimatyczny odbywa się w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021), współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakres sesji tematycznych:

ZADBAJMY O LEPSZY KLIMAT I CZYSTE POWIETRZE – SESJA INAUGURACYJNA
„Gdybyśmy chcieli zbudować budynek, na którego ostatnim piętrze moglibyśmy oddychać świeżym powietrzem, niezależnie od warunków, musiałby mieć ponad 100 metrów wysokości” – wyjaśnił fizyk z AGH, współautor badań dr inż. Jakub Bartyzel. Temat jakości powietrza i smogu od wielu lat jest znacznym problemem w wielu miastach i regionach dlatego też warto ustalić punkt w którym się znajdujemy, wskazać jakie działania są już podejmowane na wielu poziomach oraz wyzwania wymagające działania w perspektywie 2030 i 2050 roku.

FIT 55 - DYSKUSJA O POWIETRZU I POPRAWIE ŚRODOWISKA
- Czyste powietrze w miastach i regionach – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy w tym w kontekście pakietu Fit for 55?

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA – DORRE PRAKTYKI W MIASTACH I REGIONACH
- Dobre praktyki podejmowane w regionach w ramach programu LIFE – przykład działań podejmowanych w Małopolsce, Województwie Śląskim oraz Kraju Morawsko-Śląskim,
- Dobre praktyki samorządów w radzeniu sobie ze smogiem
- Możliwości i zakres wsparcia w ramach instrumentu finansowego LIFE

EUROPEJSKIE, KRAJOWE I REGIONALNE INSTRUMENTY FINANSOWE DLA ŚRODOWISKA i KLIMATU
- Instrumenty krajowe (NFOŚiGW) i regionalne (FESL 2021-2027) na rzecz poprawy jakości powietrza i środowiska
- Wsparcie organizacji filantropijnych na rzecz czystego powietrza oraz konkursy dla gmin
- Zielone inwestycje finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny

BUDYNKI EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE
- Energochłonność budynków
- Urządzenia i technologie dla budynków
- Rozwiązania systemowe dla budynków inteligentnych
- Nowoczesne systemy ciepłownicze 5. Patryk Swoboda - Źródła finansowania

TECHNOLOGIE NA RZECZ REGIONÓW I MIAST WOLNYCH OD SMOGU
- Innowacyjne rozwiązania służące poprawie jakości powietrza i możliwe do wdrożenia na szerszą skalę: mapy termowizyjne, okna i murale antysmogowe - Technologiczne rozwiązania inicjowane w Strefach i Parkach Technologicznych

DOBRE NAWYKI I ZMIANA ZACHOWAŃ JUŻ DZIŚ, CZYLI POROZMAWIAJMY O TYM, JAK MARNOWANIE JEDZENIA WPŁYWA NA EMISJĘ ZANIECZYSZCZEŃ
- Jak zmarnowane jedzenie wpływa na klimat i środowisko?
- Marnowanie jedzenia – jak rozwiązać ten problem? Czy ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności coś zmieniła?
- Aplikacje na telefon i technologiczne rozwiązania służące zmniejszeniu poziomu marnowania żywności.

ŚLAD WĘGLOWY A ŚRODOWISKO
- Co to jest ślad węglowy i po co go mierzyć w miastach?
- Które branże generują największy ślad węglowy i jak go zmniejszać?
- Ślad węglowy z budownictwa oraz produkcji materiałów budowlanych

WODA A KLIMAT
- Zbiornik Goczałkowice jako przykład gospodarowania wodą według zasad zrównoważonego rozwoju
- Projekt Climate Change AI, czyli szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w trosce o ochronę powietrza
- EkoGoczałkowice – działania CSR kształtujące postawy proekologiczne wśród pokolenia alfa

OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA – ROLNICTWO
- Dlaczego sektor rolniczy jest ważny dla klimatu oraz jakie działania są aktualnie podejmowane na obszarach rolnych.
- Emisyjność nawożenia upraw w Polsce
- Amoniak jako bezwęglowe paliwo dla silników maszyn rolnych

ZAŁOŻENIA DZIAŁAŃ REGIONALNYCH NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA - PROJEKT LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”
- Czy są możliwe działania lub projekty systemowe z udziałem 80 gmin? Założenia i cele projektu
- Co jest ważne z perspektywy samorządu, subregionu, partnera zagranicznego, eksperta i koordynatora w zintegrowanym projekcie LIFE dot. poprawy jakości powietrza

ROŚLINY POPRAWIAJĄ ATMOSFERĘ
- Rośliny jako element ekosystemu poprawy jakości powietrza w miastach i regionach
- Znaczenie terenów zieleni miejskiej w przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu smogiem
- Pożary lasów a zmiany klimatu. Skutki dla jakości powietrza

JAK ZMIANY KLIMATU WPŁYWAJĄ NA NASZE ZDROWIE PSYCHICZNE I DLACZEGO WARTO O TYM ROZMAWIAĆ
- Obawy związane ze zmianami klimatu, czyli czym są: lęk klimatyczny, depresja klimatyczna, żałoba klimatyczna i podobne zjawiska?
- Czy smog szkodzi mózgowi? Co wiemy o tym i co zrobić z tą wiedzą?
- Wpływ smogu na zdrowie dzieci, powikłania w czasie ciąży oraz problemy kardiologiczne i alergiczne dorosłych

TRANSPORT ZEROEMISYJNY I STREFY CZYSTEGO TRANSPORTU
Po polskich drogach porusza się ponad 20 mln samochodów. Co roku rejestrowanych jest 1,5 mln. Emisje pochodzące z transportu drogowego odpowiadają nawet za 80% zanieczyszczeń powietrza w miastach. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych daje samorządom nowe narzędzie, które może mieć realny wpływ na poprawę jakości powietrza. Strefy Czystego Transportu mogą także ograniczyć ruch pojazdów w centrach miast, zmieniając ich charakter na bardziej przyjazny mieszkańcom. Na terenie Europy znajduje się około 220 stref niskoemisyjnych. W Polsce powstała na razie tylko jedna, pilotażowa w Krakowie, która bardzo szybko została oprotestowana.

WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW
- Jakie obowiązki nakłada na mieszkańców Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków?
- Skąd pozyskać środki na wymianę źródła ciepła i termomodernizację?
- Czy OZE się opłaca? Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna”
- Kontrole w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej – obowiązki mieszkańców

Zakres tematyczny warsztatów:

WARSZTATY I SESJA NETWORKINGOWA DLA SAMORZADÓW
„Uchwała antysmogowa i Program Ochrony Powietrza na Śląsku - poprawna sprawozdawczość”. W czasie warsztatów zostanie przedstawiony Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego – obowiązek sprawozdawczy jst i jego praktyczne wykonanie, zakres merytoryczny sprawozdania, najczęstsze błędy, pytania i odpowiedzi. „Uchwała antysmogowa” jako element obowiązującego POP – poprawna interpretacja zapisów uchwały istotą realizacji uchwały oraz Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

WARSZTATY I SESJA NETWORKINGOWA DLA UCZNIÓW
„Zróbmy razem dobry klimat”
Żyjemy w czasach szczególnych, gdy populacja ludzka wciąż dynamicznie rośnie, wzrost gospodarczy dotyczy coraz większej liczby mieszkańców globu. Przemiany cywilizacyjne są powodem dumy i zadowolenia dla wielu. Człowiek przekształca powierzchnię Ziemi na niespotykaną dotąd skalę. Jednak cena jaką przychodzi nam za to zapłacić jest ogromna. Czarny scenariusz w którym tracimy kontrolę nad klimatem jest możliwy i prawdopodobnie niezbyt odległy. Dziewięć na dziesięć osób w świecie oddycha zanieczyszczonym powietrzem.

WARSZTATY I SESJA NETWORKINGOWA DLA UCZNIÓW
„Niech moc będzie z nami - jak młodzi ludzie mogą zmienić klimatyczną przyszłość?
W czasie warsztatów zajmiemy się następującymi kwestiami:
- co to znaczy, że żyjemy w czasie kryzysu klimatycznego?
- jakie są przyczyny i skutki zmian klimatu? przed jakimi ryzykami stoimy?
- jakie są sukcesy młodych ludzi w zakresie ochrony klimatu? jakie wyzwania? jaka rola do spełnienia?
- co konkretnie mogą zrobić młodzi ludzie i co możesz zrobić Ty, żeby chronić klimat? 
Będą obywać się dyskusje, prace w grupach, networking, działania w aplikacjach mobilnych, a przede wszystkim kreatywnie myśleć i pracować, żeby wymyślić jak najwięcej sposobów zaangażowania osób młodych w sprawy klimatu!


Zarejestruj się

Linki do stron zewnętrznych
CLIMATE-CON 2021 - Śląski Konwent Klimatyczny

Filmy