Śląski Pakiet dla Gospodarki uratował przedsiębiorców

Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki fot. Tomasz Żak / UMWS
Aż 1,4 miliarda złotych trafiła w 2020 roku na pomoc firmom z Województwa Śląskiego dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa

Śląski Pakiet dla Gospodarki, zainicjowany przez marszałka Jakuba Chełstowski jest uzupełnieniem Tarczy Antykryzysowej sygnowanej przez rząd Mateusza Morawieckiego. Dziś, podczas konferencji w Sali Sejmu Śląskiego podsumowano działania związane ze wsparciem udzielonym przedsiębiorcom z regionu. 

- Wchodziliśmy w 2020 rok z zupełnie innymi planami. Wszyscy musieliśmy się zmierzyć z wyzwaniem, jakim jest covid-19. Gospodarka potrzebowała wsparcia i myśmy to wsparcie zaproponowali. We współpracy z Rządem RP i Komisją Europejską przygotowaliśmy konkretne rozwiązania. Dzięki temu wiele firm po prostu mogło przetrwać ten trudny czas – powiedział marszałek Jakub Chełstowski. 

Śląskie było jednym z trzech regionów w Europie, gdzie wdrożono programy wsparcia na tak dużą skalę. – Dzięki temu środki służą nie tyko ratowaniu miejsc pracy, ale także rozwojowi firm, które stawiają na innowacyjność – dodał wicemarszałek Wojciech Kałuża. 

Dane dotyczące bezrobocia w województwie na razie są optymistyczne. W tej chwili nie przekracza ono poziomu 5 procent. – Można mówić o stabilizacji. W 2018 roku bezrobocie było wyższe niż obecnie – zauważył dr Marcin Baron z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

W realizację Pakietu zaangażowanych jest pięć instytucji: Fundusz Górnośląski, Wojewódzki Urząd Pracy, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego oraz Śląski Fundusz Rozwoju. Pomoc ta polegała zarówno na udzielaniu informacji o możliwej pomocy w ramach Pakietu, jak też na obsłudze złożonych wniosków. Sukcesywnie zwiększano środki pomocowe. W ramach drugiego etapu zwiększono pulę o dodatkowe 367 mln zł, a także dokonano przesunięcia środków pomiędzy filarem pierwszym (pożyczki), a drugim i trzecim (dotacje).

Po zmianach wsparcie w ramach pięciu filarów Pakietu dotyczy następujących działań, na jakie przewidziano prawie 1,4 mld zł: pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z innymi uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego (298 mln zł), outplacement oraz wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy (640 mln zł), wsparcie bezzwrotne, inwestycje w MŚP (360 mln zł przy czym konkurs rozpoczął się 28 kwietnia i zakończył się 24 czerwca), samorządowe działania wspierające, regionalne centrum wsparcia w sektorze  (57 mln zł), wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie (20 mln zł). 

- Konkursy skierowane dla przedsiębiorców, w ramach których mogli ubiegać się o środki realnie przyczyniały się do wzrostu konkurencyjności. Są to pieniądze, jakie można przeznaczyć na szeroko rozumiane działania inwestycyjne. Projekty można było składać także w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania ustalona została na poziomie 800 tys. zł – przypomniał Krzysztof Spyra, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości dodając, że w konkursach wystartowało ponad 2200 przedsiębiorców, co należy uznać za rekord. 

Witold Bańka, przewodniczący Światowej Agencji Antydopingowej WADA, ambasador Województwa Śląskiego, który online brał udział w konferencji, zwrócił uwagę na istotę propozycji zawartych w czwartym filarze Śląskiego Pakietu Gospodarki. – Tutaj firmy mogły pójść jeszcze dalej przeznaczając pozyskane środki na promocję – podkreślił. 

Warto także przypomnieć, że ramach pomocy dla przedsiębiorców Województwo Śląskie przy współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach utworzyło Regionalne Centrum Wsparcia MŚP, które umożliwia korzystanie z bezpłatnych porad i konsultacji w zakresie prawa, finansów  i pozyskania środków, podatków i księgowości, kadr i restrukturyzacji przedsiębiorstw, marketingu i reklamy oraz ogólnie pojętego doradztwa biznesowego. Przedsiębiorcy po wypełnieniu formularza otrzymują kontakt od doradców RIG Katowice oraz merytoryczne wsparcie ekspertów zewnętrznych. Uruchomiona została także specjalna infolinia. Z tej formy wsparcia skorzystało 240 przedsiębiorców z terenu województwa śląskiego, którzy odbyli 805 godzin bezpłatnych konsultacji.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki

Linki do stron zewnętrznych
Śląski Pakiet dla Gospodarki - strona internetowa