Śląskie na EKG

 fot. Maciej Dziąbek / UMWS fot. Maciej Dziąbek / UMWS
Zakończył się XIV Europejski Kongres Gospodarczy

Organizatorem wydarzenia, pełnego odniesień do aktualnej sytuacji w Ukrainie i szeroko idących skutków dla polskiej i europejskiej gospodarki, była Grupa PTPW, współorganizatorami zaś: Województwo Śląskie, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i miasto Katowice.

W ciągu trzech dni odbyło się blisko 150 paneli tematycznych skupionych wokół głównych ścieżek tematycznych: „Cyfryzacja, technologie, nauka”, „Człowiek, rynek pracy, zarządzanie”, „Ekspansja, eksport, rynki zagraniczne”, „Gospodarka, energia, klimat”, „Handel”, „Inwestycje”, „Przemysł”, „Samorządy, regiony, metropolie” oraz „Sektor spożywczy i rolnictwo”.

W gronie blisko 1000 prelegentów EKG znaleźli się członkowie zarządu Województwa Śląskiego: marszałek Jakub Chełstowski (Sesja Inauguracyjna oraz debata „Inwestycje w miastach i samorządach”), wicemarszałek Wojciech Kałuża (debata „Wielkie imprezy sportowe”) oraz Beata Białowąs („Transformacja i kapitał społeczny”) i Izabela Domogała („Nowe wyzwania w walce miast ze smogiem”) – członkinie zarządu województwa.

– Samorządy mierzą się z trudnościami wywołanymi przez pandemię oraz gospodarcze i społeczne skutki wojny w Ukrainie. Jednocześnie w bezprecedensowej skali rośnie wartość dofinansowań ze źródeł rządowych, a niedługo także unijnych dla inwestycji samorządowych – akcentował marszałek Jakub Chełstowski.- Samorząd Województwa Śląskiego uzyskał w 2021 roku najwyższe w prawie 20-letniej historii wpływy z CIT. Pozwoliło nam to spłacić zaciągnięte jeszcze w poprzedniej kadencji zobowiązania i przygotować się w ten sposób na absorpcję funduszy unijnych z perspektywy 2021-2027. Przekazane pod koniec ubiegłego roku środki rządowe przekazaliśmy podległym spółkom na inwestycje. Mamy w tym roku największy budżet inwestycyjny województwa ze wszystkich dotychczasowych. Te pieniądze to ważnych impuls rozwojowy regionu – inwestycje w drogi, szpitale, infrastrukturę podnoszą atrakcyjność województwa. Nasze wysiłki zostały zauważone. Województwo Śląskie znalazło się wśród najbardziej obiecujących regionów inwestycyjnych w Europie. Jesteśmy szóstym regionem na kontynencie według The Financial Times.

- Takie imprezy, jak mundial, to poza walorami promocyjnymi również doskonała okazja, by przyciągnąć biznes. Śląski region jest przyjaznym miejscem dla przedsiębiorców, szczycimy się tym i robimy wszystko, również poprzez wielkie imprezy sportowe, by przyciągać nowych inwestorów - mówił z kolei podczas dyskusji o roli sportu wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Tematy związane z ekologią zdominowały wiele debat w czasie XIV edycji EKG. Podczas panelu „Nowe wyzwania w walce miast ze smogiem” przeprowadzona została dyskusja wokół zagadnień: Które miasta są najbardziej zaawansowane w walce ze smogiem? Jakie metody stosują samorządowcy w zwalczaniu zanieczyszczenia powietrza? Kto najszybciej wymienia piece, kto inwestuje w zeroemisyjny transport publiczny, a kto największą wagę przywiązuje do akcji informacyjnych i edukacyjnych? Czy spadek dochodów JST spowolni te działania? Jak wzrost cen gazu wpłynie na wymianę kopciuchów? Jakie nowe rozwiązania w walce ze smogiem trzeba wprowadzić wobec zmian cen energii? W których miastach mieszkańcom smog przeszkadza najbardziej, a w których w mniejszym stopniu?

- Sytuacja w Ukrainie nie wstrzymuje działań podejmowanych przez samorządy lokalne i regionalne – zaznaczyła w swoim wystąpieniu Izabela Domogała, członek zarządu Województwa Śląskiego - Śląskie realizuje ważny projekt pod nazwą „Przywracamy błękit”. Udało się wokół niego skupić bardzo wielu partnerów. To 90 podmiotów, w tym 10 instytucjonalnych oraz 80 gmin i związków międzygminnych. Jesteśmy pod tym względem największym w Europie projektem dedykowanym ochronie powietrza. Projekt rozpisany jest na siedem lat i obejmie zasięgiem nie tylko województwo śląskie, mamy bowiem podpisane partnerstwa transgraniczne.

„Nie ma innowacji bez inwestycji w nowoczesną infrastrukturę naukową i badawczą, dlatego perspektywa finansowa 2021-2027 funduszy unijnych kieruje znaczącą pulę środków na inwestycje edukacyjne” – ten wątek stanowił ważny element debaty o transformacji Śląska z udziałem Beaty Białowąs, członka zarządu województwa odpowiedzialnego za edukację.

- Założeniem strategicznym władz samorządu województwa jest kształcenie na każdym poziomie z uwzględnieniem potrzeb i perspektyw rynku pracy – mówiła Beata Białowąs. - Stoimy jako zarząd na stanowisku, że nie ma rozwoju regionu bez inwestycji w kapitał ludzki. Cieszymy się, ze coraz więcej młodych ludzi chce zostawać w województwie i tu się kształcić, albo po ukończeniu studiów wrócić na Śląsk. Chcemy, żeby wiązali przyszłość z naszym województwem, tu zakładali rodziny i znajdowali dobrą pracę i mogli prowadzić komfortowe życie. Śląsk – co warto zauważyć - jeśli chodzi o wynagrodzenie jest piątym regionem w kraju.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS Zdjęcie fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS Zdjęcie fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS Zdjęcie fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS Zdjęcie fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS Zdjęcie fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Maciej Dziąbek / UMWS