Śląskie wie, jak pomagać

 graf. UMWS graf. UMWS
Kampania informacyjna nt. wsparcia w walce z COVID-19

Już wiosną, wraz z początkiem pandemii COVID-19, Województwo Śląskie uruchomiło wszelkie dostępne środki finansowe i formy pomocy, by wesprzeć najbardziej potrzebujących, przede wszystkim szpitale, ośrodki pomocy społecznej i przedsiębiorców. Najważniejszym narzędziem okazały się fundusze europejskie dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Dwa pierwsze tygodnie grudnia to czas, by opowiedzieć mieszkańcom regionu o tych działaniach i ich efektach. Pomoże w tym specjalna kampania promocyjna pod hasłem „Śląskie razem w walce z pandemią”.

Najważniejsze informacje w najbardziej syntetyczny, a przy tym przyjazny sposób przedstawiają spoty wideo wyświetlane w serwisie YouTube oraz na platformach VOD. Szerzej o skali wsparcia można się dowiedzieć z artykułów sponsorowanych opublikowanych na portalach regionalnych i lokalnych. Prowadzona jest też kampania banerowa w sieci Google, na Facebooku oraz na portalach o charakterze biznesowym, informacyjnym czy zdrowotnym.

Wszystkie działania przekierowują do oficjalnego serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego (rpo.slaskie.pl), gdzie dostępne są kompleksowe, na bieżąco aktualizowane informacje na temat skali wsparcia.

Kampanię na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego realizuje agencja reklamowa DSK z Warszawy dzięki dotacji z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 graf. UMWS graf. UMWS graf. UMWS graf. UMWS graf. UMWS graf. UMWS graf. UMWS graf. UMWS graf. UMWS

Filmy