Tu „dzieją” się (nie tylko) książki

 Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS
Biblioteka Śląska dysponuje Mobilnym Centrum Digitalizacji – specjalnym pojazdem, służącym do cyfrowej archiwizacji dokumentów stanowiących wartość muzealną – zarówno dla księgozbiorów, jak materiałów fonicznych aż po filmy, a nawet operowe kostiumy

- Śląska kultura jeszcze nigdy nie dysponowała tak nowoczesnym sprzętem. W praktyce przenosimy przeszłość do przyszłości, by cały intelektualny dorobek, gromadzony przez wieki służył następnym pokoleniom, zachowany w sposób nowoczesny. Śląskie Digitarium to wspólny projekt instytucji kultury Województwa Śląskiego tworzący kompleksowy system współpracy i infrastruktury, pozwalający na cyfryzację, archiwizację i prezentację kulturowego dziedzictwa regionu online. Wartość zakupu Mobilnego Centrum Digitalizacji wynosi ponad 2,3 mln zł z czego wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to kwota to blisko 1,9 mln zł. To też pokazuje, jak istotną rolę odgrywają środki unijne w promocji kultury i jej dziedzictwa – podkreśla marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Lider i partnerzy projektu to Biblioteka Śląska w Katowicach, Instytucja Filmowa „Silesia Film” w Katowicach, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Opera Śląska w Bytomiu. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 38 mln zł, zaś dofinansowanie z UE to ponad 32 mln zł, przy czym ponad 5,7 mln zł pochodzi z budżetu województwa.

Projekt przyniesie łącznie 99 375 szt. obiektów zawierających informacje sektora publicznego o rozmiarze 153 TB danych.

- Cyfryzacja obejmuje dokumenty piśmiennictwa, filmy, operowe kostiumy i rekwizyty oraz nagrania-wywiady historii mówionej. Po digitalizacji są one archiwizowane oraz zostaną udostępnione w Internecie w utworzonych lub zmodernizowanych serwisach, prowadzonych przez Lidera i Partnerów projektu. W projekcie powstanie także serwis centralny — regionalny agregator informacyjny — stanowiący jeden punkt wyszukiwania i dostępu do serwisów instytucjonalnych. Powstaną trzy specjalizowane pracownie digitalizacyjne, dwa systemy długoterminowej archiwizacji, rozbudowaniu ulega serwerowo-macierzowe zaplecze Partnerów projektu. Trwałym efektem projektu będzie rozwiązanie techniczno-organizacyjne, umożliwiające poprojektowe, ciągłe tworzenie i udostępnianie zasobów cyfrowych instytucji kultury, edukacji i nauki regionu – wyjaśnia dr hab. prof. UŚ, Zbigniew Kadłubek.

Mobilne Centrum Digitalizacji to pojazd wyposażony w urządzenia do cyfrowego zachowania różnorodnych obiektów. Dziedzictwo kulturowe regionu to nie tylko materialne obiekty posiadane przez instytucje kultury. To także dokumenty w kolekcjach prywatnych, obiekty architektury, wydarzenia, zwyczaje i relacje świadków historii, do których można dotrzeć jedynie lokalnie. Zadaniem MCD jest lokalizacja i wszechstronna cyfryzacja materialnego, jak i niematerialnego dziedzictwa regionu, w jego geograficznym rozproszeniu i rozmaitych postaciach.  Dlatego MCD wyposażony jest w bogaty zestaw urządzeń umożliwiających rejestrację, przetwarzanie i czasowe zabezpieczenie cyfrowych zasobów. Obejmuje on zabudowane w pojeździe: skanery (dziełowy i płaskie) do dokumentów, skanery od małych i dużych obiektów 3D (w tym nieruchomości), aparat i kamerę cyfrową, drony oraz graficzne laptopy wraz z zabudowaną macierzą dyskową. Pojazd posiada także własny generator prądu. Obsługa MCD to zespół dwóch do czterech osób. Utworzone przez MCD zasoby będą prezentowane w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS Mobilne Centrum Digitalizacji. fot. Tomasz Żak / UMWS

Filmy 


tagi: