Tyska OIPH świętuje 25-lecie działalności

 Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS
Okręgowa Izba Przemysłowo – Handlowej w Tychach odgrywa szczególną rolę w pejzażu gospodarczym tego miasta. Od ćwierć wieku izba integruje lokalne i regionalne środowisko biznesu

- Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach jest samorządem gospodarczym wspierającym i integrującym zarówno lokalnych, jak i regionalnych przedsiębiorców działających na terenie właściwie całego województwa. Skupia blisko 200 firm, zatrudniających łącznie ponad 6 tysięcy osób. Do Izby należą w większości małe i średnie firmy, głównie z sektora budownictwa, usług motoryzacyjnych oraz przemysłu, ale nie tylko, również duże firmy i zakłady komunalne. Izba spełnia istotną rolę, przyczyniając się do tylko do gospodarczego rozwoju miasta, ale ma jednocześnie znaczący wpływ na rozwój całego regionu – przypomina Jakub Chełstowski.

Jubileuszowa gala Izby odbyła się 10 czerwca w Promnicach. Była to okazja do wyróżnienia osób, firm i instytucji, które zostały wybrane przez kapitułę spośród dotychczasowych nagrodzonych. Laureaci otrzymali statuetki Integratora 25-lecia oraz Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości - Hermesa Biznesu.

Marszałek województwa Jakub Chełstowski został uhonorowany statuetką Prometeusza przyznawaną za kreowanie nowej wizji rozwoju regionu, otrzymał także Złotą Odznakę od Krajowej Izby Gospodarczej.

Warto zaznaczyć, że tyska OIPH będąc członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, współuczestniczy w tworzeniu ogólnopolskiej sieci KIGNET - systemu wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Izba posiada również akredytację Wojewódzkiego Urzędu Pracy na prowadzenie usług szkoleniowych. Decyzją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych została wpisana na listę organizacji uprawnionych do składania odwołań w postępowaniach związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Izba współpracuje z licznymi instytucjami lokalnymi i regionalnymi, m.in. Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego, Funduszem Górnośląskim, urzędami miast oraz instytucjami rynku pracy.

Podczas gali marszałek województwa oficjalnie otworzył zrewitalizowaną część Zameczku Myśliwskiego Promnice wraz z otoczeniem, które w przyszłości będą przystosowane do prowadzenia działalności muzealnej.

LISTA LAUREATÓW

Kategoria „Przedsiębiorca”: 

 • nagroda główna – Stanisław Rosa,
 • wyróżnienie – Maria Meresińska

Kategoria „Firma”: 

 • nagroda główna – Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A.,
 • wyróżnienie – SERTOP Sp. z o.o.

Kategoria „Usługa”:

 •  nagroda główna – Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowe „CONCRET” Spółka jawna Zbigniew Boczkowski Jan Góra,
 • wyróżnienie – Elmax Żywicki Sp. z o.o.

Kategoria „Produkt”: 

 • nagroda główna: Systemy oświetlenia zewnętrznego – realizacja  Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Sp. z o.o. za,
 • wyróżnienie – Wodny Park Tychy – realizacja: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

Kategoria „Debiut i Ekspansja Rynkowa”: 

 • nagroda główna – invenio QD Sp. z o.o.,
 • wyróżnienie – Maxcom S.A.

Statuetkę Prometeusza, przyznawaną osobie, która „tchnęła nową wizję rozwoju regionu i przyczyniła się do budowy lokalnych społeczności” otrzymał Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

Z kolei w konkursie Integratora 25-lecia OIPH (osoby, instytucje i organizacje, które na przestrzeni kilkunastu lat oddziaływały, wpływały – i nadal to robią –  na budowę lokalnego społeczeństwa nagrody otrzymały: Ewa Dziekońska, ks. prałat Józef Szklorz, Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego, Teatr Mały w Tychach, GKS Tychy.

Osoby, instytucje odznaczane Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego to: Centrum Medyczne im. Janusza Mierzwy (dawniej CM Hipokrates), Mera Sp. z o.o. oraz EPO-Trans Logistic S.A.

Osoby, instytucje odznaczane Odznaką Honorową Krajowej Izby Gospodarczej: Jakub Chełstowski, Andrzej Dziuba, Janusz Michałek.

Jubileuszowe dyplomy dla członków OIPH z najdłuższym stażem (20 lat lub dłużej) odebrali: Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A., Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.    , Termoplastyka Sp. z o.o., HAGER POLO Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o., SERTOP Sp. z o.o., Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowe „CONCRET” Spółka jawna Zbigniew Boczkowski Jan Góra, Joker Club Roman Szyja, HASO Sp. z o.o. S.K., Zakład Usługowo-Handlowy ZMIROB S.J. Andrzej Rolnik, Zbigniew Ząbek, Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o., INSTALMEDIA Sp. z o.o., Grupa Gumułka Sp. z o.o., Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o., Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., AKE-C Sp. z o.o. Doradztwo Podatkowe Usługi Księgowo-Biurowe, NZOZ Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego K. Boczar, ASA Consulting Andrzej Słodczyk, LACH – USŁUGI Grzegorz Lach, MIKRO-ŻAL Cecylia Morawiecka, Kancelaria Biegłego Księgowego Sp. z o.o.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala 25 lat Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS