Unia na wyciągnięcie ręki

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
W Katowicach otwarto pierwszy Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej Europe Direct Śląskie

W uroczystym otwarciu punktu wzięła udział Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

„Utworzenie tego punktu jest dowodem na wysoki poziom zaangażowania mieszkańców regionu. Jestem pewna, że to będzie nieocenione źródło wiedzy i wsparcia dla osób szukających informacji związanych z funduszami europejskimi. To łączenie potencjałów europejskiego, polskiego i śląskiego w tym miejscu może być skutecznie realizowane” – tłumaczyła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Wydarzeniem towarzyszącym otwarcia była debata „Młodzi o przyszłości Śląska w Europie”. Młodzież i przedstawiciele świata polityki, nauki, biznesu i organizacji pozarządowych pracowali nad rekomendacjami, które zostaną zamieszczone na unijnej platformie „Konferencji o przyszłości Europy”. Młodzież zaprezentowała też ciekawe inicjatywy realizowane w ramach programu „Uniwersytet Dialogu”.

Europe Direct Śląskie jest punktem kontaktowym Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za informowanie i promowanie działalności instytucji unijnych, który przez kolejnych pięć lat prowadzony będzie przez Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”. Celem punktu jest dotarcie do jak najszerszego grona mieszkańców, a w ramach działań zaplanowano warsztaty, konferencje, spotkania, panele obywatelskie, konkursy i dni informacyjne na temat funduszy unijnych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS  fot. Patryk Pyrlik / UMWS