W jedności siła

Na zdjęciach: Uczestnicy Konferencji Związku Samorządów Polskich; w tle Zamek w Ogrodzieńcu. Konferencja Związku Samorządów Polskich. fot. Maciej Dziabek / UMWS
Zamek Ogrodzieniecki był gospodarzem konferencji Związku Samorządów Polskich

Jednym z głównych jej tematów była skuteczność w pozyskiwaniu funduszy unijnych służących rozwoju gmin. Akcentowano także korzyści płynące ze współpracy ze stroną rządową i samorządem wojewódzkim.

Jest to doskonała okazja do rozmowy o współpracy na wszystkich poziomach samorządu. Symbioza samorządów lokalnych daje piękny efekt w postaci konkretnych projektów, realizowanych często w oparciu o środki unijne. To szansa do zacieśnienia współpracy między gminami. Sytuacja związana z COVID-19 pokazała, jak bardzo jest to ważne - podkreśliła Izabela Domogała, członek zarządu województwa.

- Brakowało takiej organizacji, która zrzeszałaby samorządy wszystkich szczebli. Mając dobre relacje ze stroną rządową, bronimy strony samorządu. Obraliśmy drogę dialogu. Zabiegamy o realizację inwestycji samorządowych ze środków rządowych. Zależy nam, aby samorząd był ważny, nie spychany gdzieś na bok. Jesteśmy po to, by nie krytykować, lecz podpowiadać pewne rozwiązania - mówił Adam Ciszkowski, burmistrz Halinowa, prezes zarządu Związku Samorządów Polskich.

Celem ZSP jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami stowarzyszenia, w szczególności poprzez: inicjowanie, propagowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów.

- Szczególnie ważne dla samorządów są dwa elementy prowadzenia polityki rozwoju terytorialnego. Koncentracja różnych działań podejmowanych przez poszczególne podmioty – rząd, samorząd, podmioty gospodarcze i partnerów społecznych. Stowarzyszenie kładzie jeszcze większy nacisk na współpracę, dobro wspólne oraz mieszkańca, który przecież jednocześnie jest członkiem samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego – dodaje Adam Ciszkowski.

Sporo miejsca podczas konferencji poświęcono nowej perspektywie unijnej. Polityka spójności rozpisana na lata 2021-2027 kładzie nacisk na cyfryzację, sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw, innowacje, odnawialne źródła energii oraz transport publiczny. Ważnym aspektem będzie także turystyka i rewitalizacja. Dla Województwa Śląskiego kluczowy będzie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Aż 40% alokacji całej polityki spójności to programy regionalne. Do naszego regionu trafi 2,6 mld euro.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Na zdjęciach: Uczestnicy Konferencji Związku Samorządów Polskich; w tle Zamek w Ogrodzieńcu. Na zdjęciach: Uczestnicy Konferencji Związku Samorządów Polskich; w tle Zamek w Ogrodzieńcu. Na zdjęciach: Uczestnicy Konferencji Związku Samorządów Polskich; w tle Zamek w Ogrodzieńcu. Na zdjęciach: Uczestnicy Konferencji Związku Samorządów Polskich; w tle Zamek w Ogrodzieńcu. Na zdjęciach: Uczestnicy Konferencji Związku Samorządów Polskich; w tle Zamek w Ogrodzieńcu. Na zdjęciach: Uczestnicy Konferencji Związku Samorządów Polskich; w tle Zamek w Ogrodzieńcu.