Beskidy bez barier

 Powstanie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej. fot. Andrzek Grygiel Powstanie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej. fot. Andrzek Grygiel
W Katowicach podpisano umowę w sprawie pierwszego etapu powstania Śląskiego Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej

W konferencji uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża, przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok, Marcin Szczurek naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR, Bogumił Kanik, prezes stowarzyszenia „Pogranicze bez barier” oraz radni Sejmiku Jarosław Szczęsny i Bartłomiej Kowalski.

„Ta inwestycja poprawi bezpieczeństwo w górach i będzie krokiem w stronę ich większej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 500 tys. zł to znacząca kwota na dokumentację techniczną i przygotowanie inwestycji, a także kolejne wsparcie dla GOPR, tylko w tym roku przeznaczyliśmy na ten cel 2,4 mln zł, bo bezpieczeństwo mieszkańców i turystów jest dla nas najważniejsze” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

W trakcie spotkania marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża zostali uhonorowani odznaczeniem Zasłużony dla Ratownictwa Górskiego.

„Dziękuję za to wsparcie jako mieszkaniec części południowej województwa. To kolejne przedsięwzięcie, które wpływa na rozwój tej części regionu, obok nowych dróg, zmodernizowanej linii kolejowej, czy inwestycji w służbę zdrowia. Stworzenie tego centrum będzie niezwykle korzystne zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających” – dodał przewodniczący Sejmiku, Jan Kawulok.

Marszałek Jakub wręczył przedstawicielom Grupy Beskidzkiej GOPR symboliczny czek, dotyczący udzielenia dotacji celowej na budowę Śląskiego Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej (Etap I). Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania to 500 tys. zł.

„Pomysłów można mieć wiele, ale to wsparcie finansowe jest najważniejsze. Bez niego i przygotowania technicznego tej inwestycji nie uda się zrealizować. Najwyższa pora, by osoby z niepełnosprawnościami mogły w pełni korzystać z bogactwa gór, mamy już doświadczenia związane z akcją „Beskidy bez barier” i chcemy te działania rozwijać, a przy okazji zwiększać nasz potencjał i doświadczenie” – tłumaczył Marcin Szczurek, naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR.

Śląskie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej ma być nowoczesnym kompleksem, w skład którego wchodzić będą centrala Beskidzkiej Grupy Regionalnej GOPR oraz nowoczesne zaplecze szkoleniowe, treningowe, rehabilitacyjne. To ma być pierwszy taki obiekt w Europie. W ramach kompleksu ratowniczo-szkoleniowego planuje się również stworzenie zaplecza do badań rozwojowych, stałą współpracę i obecność przedstawicieli uczelni wyższych, której celem będzie wprowadzanie nowoczesnych technologii w ratownictwie. Profesjonalna baza szkoleniowa zwiększy szansę na integrację środowisk ratowników nie tylko z Polski, ale i z zagranicy, umożliwi wymianę doświadczeń i opracowanie wspólnych standardów, a ostatecznie przełoży się na podniesienie kwalifikacji zawodowych ratowników. Dostępność bazy pozwoli na uzyskanie uprawnień umożliwiających wydawanie przez GOPR certyfikatów państwowych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Powstanie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej. fot. Andrzek Grygiel Powstanie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej. fot. Andrzek Grygiel Powstanie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej. fot. Andrzek Grygiel Powstanie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej. fot. Andrzek Grygiel Powstanie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej. fot. Andrzek Grygiel Powstanie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej. fot. Andrzek Grygiel Powstanie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej. fot. Andrzek Grygiel Powstanie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej. fot. Andrzek Grygiel Powstanie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej. fot. Andrzek Grygiel Powstanie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej. fot. Andrzek Grygiel Powstanie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej. fot. Andrzek Grygiel Powstanie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej. fot. Andrzek Grygiel Powstanie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej. fot. Andrzek Grygiel Powstanie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej. fot. Andrzek Grygiel Powstanie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej. fot. Andrzek Grygiel Powstanie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej. fot. Andrzek Grygiel Powstanie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej. fot. Andrzek Grygiel Powstanie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej. fot. Andrzek Grygiel Powstanie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej. fot. Andrzek Grygiel Powstanie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej. fot. Andrzek Grygiel Powstanie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej. fot. Andrzek Grygiel Powstanie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej. fot. Andrzek Grygiel