W Żorach powstanie nowoczesny kompleks rekreacyjny

 fot. Janusz Binkiewicz / UMWS fot. Janusz Binkiewicz / UMWS
Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju przejdzie gruntowną rewitalizację i znów będzie służył mieszkańcom

W Żorach podpisano aneks do umowy dotyczącej przywrócenia utraconych funkcji nieczynnemu pokopalnianemu ośrodkowi rekreacyjnemu w Żorach-Roju. Umowę podpisali wicemarszałek Wojciech Kałuża i prezydent Żor, Waldemar Socha.

„Zwiększamy dofinansowanie dla tej inwestycji, co wynika ze zmian technologicznych zastosowanych w projekcie, które pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników. To było jedno z największych kąpielisk w regionie i wierzę, że uda się przywrócić mu dawny blask i odzyskać ten obiekt dla mieszkańców Żor i całego regionu” – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

„Ośrodek w Roju ma długą historię i został zamknięty z przyczyn technicznych. Cieszę się, że przy udziale środków unijnych będziemy mogli ten ośrodek odbudować i udostępnić mieszkańcom. Pandemia zmusiła nas do zmiany związanej z zastosowaniem tradycyjnej technologii, by zwiększyć bezpieczeństwo. Wierzę, że już za rok, w następnym sezonie letnim mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowego ośrodka rekreacyjnego” – tłumaczył prezydent Żor, Waldemar Socha.

Projekt polega na rewitalizacji terenów zdegradowanych i przywróceniu utraconych funkcji nieczynnemu pokopalnianemu ośrodkowi rekreacyjno-sportowemu w Żorach-Roju. W ramach realizacji zadania przewidziano przeprowadzenie prac rozbiórkowych oraz prace budowlano adaptacyjnie i instalacyjne wykonywane na terenie ośrodka. Zrewitalizowany obiekt będzie miejscem dającym możliwość aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego. W ramach projektu zmodernizowane zostanie kąpielisko, korty ziemne, boisko do siatkówki plażowej, zespół budynków towarzyszących, w okolicy pojawią się również ścieżki rowerowe.

Całkowity koszt realizacji zamknie się w kwocie 20,5 mln zł. Warto przypomnieć, że przed zmianą miał wynieść 7,2 mln zł, więc zwiększenie wartości inwestycji to ponad 13,2 mln zł. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to 10,9 mln zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego projektu o 6,8 mln zł).

Termin rozpoczęcia realizacji zaplanowano na kwiecień 2022 roku. Zakończenie inwestycji planowane jest w czerwcu 2023 roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Janusz Binkiewicz / UMWS fot. Janusz Binkiewicz / UMWS fot. Janusz Binkiewicz / UMWS fot. Janusz Binkiewicz / UMWS

Filmy