Współpraca buduje rozwój

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbył się Konwent Powiatów Województwa Śląskiego

W obradach konwentu, obok przedstawicieli samorządów lokalnych, wzięli udział marszałek Jakub Chełstowski i Wicemarszałek Wojciech Kałuża.

„Jesteśmy otwarci na współpracę, to ona buduje rozwój samorządów i całego regionu. Tych problemów jest bardzo wiele, ale premia za jedność jest wysoka. Ostatnie kilkanaście miesięcy zdominował temat zdrowia, kwestie związane z pandemią, która dotknęła nas wszystkich. Przed nami nowa perspektywa unijnego finansowania, wszystkim nam powinno zależeć na tym, by zarządzanie tymi środkami odbywało się tu, w regionie, bo wtedy jesteśmy w stanie lepiej je rozdysponować” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Wśród głównych tematów konwentu znalazły się zmiany w systemie dofinansowania dróg zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Założenia Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przedstawiła Dorota Wójtowicz ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wiele miejsca poświęcono nowej perspektywie unijnego finansowania. Wicemarszałek Wojciech Kałuża przedstawił cele polityki spójności i założenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

„Zależy nam na tym, by ten proces nabrał przyspieszenia, by środki trafiły do regionu i byśmy mogli zacząć realizować projekty. Cały czas pracujemy nad tym, by gospodarka w regionie dostała impuls do rozwoju, ale nie zapominamy także o projektach związanych z ekologią, szkolnictwem wyższym, zawodowym, czy transformacją energetyczną, wiele wyzwań przed nami” – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

W trakcie spotkania omówiono także różne aspekty współpracy PFRON z samorządami. Te kwestie przybliżył uczestnikom Jan Wroński, dyrektor oddziału PFRON w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS