Wysłuchanie publiczne FE SL 2021-2027

Spotkanie dla przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

Wysłuchanie publiczne Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

28 kwietnia 2022 r. /online/ zaproszenie dla przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

9:00 -9:20 Powitanie:

 • przedstawiciel Zarządu Województwa Śląskiego – 15 min.,
 • moderator – 5 min.

9:20 – 10:20 Wystąpienia zaproszonych mówców (do 5 min. na wystąpienie):

 • Iwona Janicka, Członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 • Danuta Sobczyk, Dyrektor, Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego
 • Krystyna Cuber, Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego
 • Sonia Rzeczkowska, Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST
 • Piotr Bańczyk, Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie
 • Grzegorz Pytla, Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra”
 • Grzegorz Trefon, Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra”

  Krzysztof Mrozek, CEE Bankwatch Network
 • Teresa Jaskuła, Sekretarz Śląskiej Rady ds. Seniorów,
 • Marta Krajewska, Prezes Fundacji Przyjaciel z sercem z Częstochowy
 • Ewelina Polak, Animatorka OWES, Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

10:20 – 10:35 Przerwa (15 min).

10:35 – 11:15 Wystąpienia mówców (lista ustalona na podstawie deklaracji w formularzach zgłoszeniowych – do 5 min. na wystąpienie, od 18 do 20 mówców):

 • Małgorzata Hajduk, Zetom Katowice,
 • Joanna Krawczyk, Koordynatorka Projektu Fundusze Europejskie Dla Klimatu, Polska Zielona Sieć
 • Dawid Smol, Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu, Radny Rady Powiatu w Lublińcu,
 • Jan Bondaruk, Główny Instytut Górnictwa
 • Jan Szczęśniewski, Śląski Bank Żywności
 • Jan Twardowski, Doradca ds. kluczowych, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii), SAPE Polska
 • Tomasz Orłowski,
 • Paweł Głuszyński, Towarzystwo na rzecz Ziemi

11:15 – 11:25 Podsumowanie wysłuchania publicznego (do 10 min).