Zapisy na Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie

 fot. arch UMWS Radosław Kaźmierczak fot. arch UMWS Radosław Kaźmierczak
Zgłoszenia przyjmowane są do końca miesiąca

30 września 2022 r. upływa termin składania dokumentów na Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie. Ich prowadzenie jest efektem porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Opłata za studia wynosi 3600 zł. Koszt ten może zostać podzielony pomiędzy Samorząd Województwa Śląskiego, organ prowadzący szkołę, w której nauczyciel pracuje, oraz nauczyciela.

Inauguracja pierwszej edycji Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się 16 lutego 2018 r. w Sali Sejmu Śląskiego i była odpowiedzią na potrzebę zgłaszaną przez środowiska nauczycielskie oraz środowiska kultury w regionie.

Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie podkreślają wagę edukacji regionalnej, dają możliwość pogłębiania wiedzy o wszystkich częściach Śląska funkcjonujących w województwie śląskim, o Zagłębiu, Żywiecczyźnie, Ziemi Częstochowskiej o regionalnych tradycjach i obyczajach. Program obejmuje nie tylko zagadnienia teoretyczne, ale też praktyczne i zajęcia terenowe. Zajęcia systematyzują i poszerzają wiedzę z zakresu historii, socjologii, geografii i przyrody, dziedzictwa kulturowego i sztuki oraz literatury i odmian językowych niezbędne do realizacji programu edukacji regionalnej. Oferta studiów realizowana jest w części w terenie – słuchacze mają możliwość zwiedzenia najciekawszych miejsc na Śląsku, biorą udział w warsztatach praktycznych, prelekcjach, spotkaniach z ludźmi działającymi na rzecz krzewienia śląskiej kultury. Absolwenci studiów zostaną przygotowani do organizowania i prowadzenia projektów związanych z edukacją regionalną, w tym interdyscyplinarnych zajęć z tego zakresu w szkołach na różnych szczeblach kształcenia.

Nabór prowadzony jest przez Wydział Humanistyczny UŚ, szczegółowe informacje znajdują się na stronie uczelni.

Linki do stron zewnętrznych
Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie 


tagi: