Zbudować klimat do rozwoju

O przyszłości Śląska w kontekście zmian gospodarczych i wyzwań związanych z energetyką i troską o klimat rozmawiali uczestnicy konferencji Silesia 2030, która odbyła się w Rudzie Śląskiej. W trakcie konferencji przekazano na ręce śląskich eurodeputowanych „Rezolucję Śląską”

W spotkaniu zainicjowanym przez posła do Parlamentu Europejskiego, Grzegorza Tobiszowskiego, uczestniczył marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża i Izabela Domogała, członek Zarządu. W konferencji uczestniczyli ponadto włodarze śląskich miast, parlamentarzyści i samorządowcy z regionu i innych województw.

„Przyszłość Śląska jest dla nas wielkim wyzwaniem. Potencjał i tradycja przemysłowa regionu są jego wielką siłą, chcemy przekuć nasze atuty i rozwijać się w kierunku nowoczesnych technologii i innowacji. Proces transformacji regionu nie może nikogo wykluczać, musimy także zabiegać o bezpieczeństwo energetyczne, nie tylko Śląska, ale całego kraju” – tłumaczył marszałek Jakub Chełstowski.

Głównym tematem wydarzenia była dyskusja z udziałem ekspertów dotycząca drogi Polski do niezależności energetycznej w dobie Europejskiego Zielonego Ładu i miksu energetycznego kraju w przyszłości, także w odniesieniu do planowanych przez rząd inwestycji. Swoje prezentacje wygłosili też Scott Foster Dyrektor Dywizji Zrównoważonego Rozwoju UNECE i Agelos Kokkinos, Przedstawiciel Departamentu Energii rządu federalnego USA.

„Rząd RP dostrzega, że Śląsk ze swoim potencjałem i wyzwaniami jest ważny w perspektywie rozwoju Polski. Trzeba wzmocnić dyskusję, w którym kierunku powinniśmy się rozwijać. Naszym celem jest budowa nowoczesnego, innowacyjnego regionu. Musimy zbudować równowagę między troską o klimat i ochronę środowiska, a rozwojem gospodarczym i nie zapominać przy tym o bezpieczeństwie energetycznym” – podkreślał poseł do Parlamentu Europejskiego i inicjator konferencji, Grzegorz Tobiszowski.

Ważnym punktem konferencji było podpisanie „Rezolucji Śląskiej”. Na ręce Grzegorza Tobiszowskiego przekazał ją marszałek Jakub Chełstowski. Deklarację podpisali ministrowie, parlamentarzyści i samorządowcy, także z innych województw. Sygnatariusze postulują, by zintensyfikować prace nad nowymi technologiami w energetyce, przewidując zwiększenie nakładów w Europie na podniesienie efektywności odnawialnych źródeł energii, uwzględniając konieczność prac nad technologią utylizacji po okresie użytkowania materiałów, z których wykonane są farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne. W dokumencie czytamy również, że trzeba uwzględnić w projekcie „Europejskiego Zielonego Ładu” kwestie bezpieczeństwa energetycznego każdego z krajów członkowskich UE, a także rozwijać technologie w energetyce, dzięki którym sprawniej i efektywniej, przy zachowaniu wysokich standardów ochrony środowiska, będą wykorzystywane surowce tradycyjne.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS