„Zielone Śląskie 2030” jednogłośnie przyjęte

Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS
Głosowanie nad uchwałą określającą Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Zielone Śląskie 2030” było jednym z najważniejszych punktów październikowych obrad Sejmiku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie

W sesji uczestniczyło 44 radnych, a glosowania z uwagi na sytuację epidemiczną, odbywały się online. Projekt najważniejszej uchwały dotyczącej realizacji programu „Zielone Śląskie 2030” trafił do społecznych konsultacji w maju br. Do lipca wpłynęło 1066 opinii.

Warto zaznaczyć, że trwają dyskusje nad kształtem i kierunkami Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji. Dokument ten jest konieczny dla zaplanowania w naszym regionie wsparcia finansowego ze środków europejskich w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Zgodnie z ostatnimi ustaleniami budżet Funduszu dla Polski ma wynieść 3,5 mld euro. Warunkiem dostępu do tych środków jest właśnie stworzenie Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji zgodnych z krajowymi planami na rzecz energii i klimatu. W dokumentach tych przedstawione zostaną procesy transformacji rozpisane do 2030 roku.

- Są to dokumenty, które wraz z realizowaną z powodzeniem od trzech lat uchwałą antysmogową wpisują się w cele transformacji energetycznej regionu, która trwa nieprzerwanie w różnej formule już od 30 lat – przypomniano podczas dzisiejszych obrad.

Radni przyjęli także uchwały o zmianach w tegorocznym budżecie województwa i wieloletniej prognozie rozpisanej na lata 2020-2030. Zdecydowano także o pomocy finansowej dla powiatu tarnogórskiego i powierzeniu organizatorowi publicznego transportu zbiorowego zadania własnego Województwa Śląskiego. Przekazano także Województwu Opolskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w kolejowych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych: Racibórz – Kędzierzyn-Koźle i Częstochowa – Opole. Nadano statuty placówkom medycznym: Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach-Bystrej oraz Górnośląskiemu Centrum Rehabilitacyjnemu „Repty” w Tarnowskich Górach. Podjęto także uchwałę o współpracy z krajem związkowym Nadrenia – Północna Westfalia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego

Linki do stron zewnętrznych
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” - Zielone Śląskie

Filmy